• Psychiatry resident
  • Henry Ford Health System
  • Detroit, MI USA